បង្គោលភ្លើង S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

បង្គោលភ្លើង 

បង្គោលភ្លើង

ផលិតនិងលក់បង្គោលភ្លើងដែលប្រើតាមដងផ្លូវ បង្គោលដែលប្រើកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ បង្គោលដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព។

ផលិតចេញពីរមូរដែកក្ដៅគុណភាពខ្ពស់ ធ្វើអោយបានបង្គោលភ្លើងដែលរឹងមាំ  ធន់បានយូរ មានស្តង់ដា មានការធានារ៉ាប់រងស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម2316-2549។

ឆ្លង់កាត់ទម្រង់ការជ្រលក់ស័ង្កសី ការពារច្រែះ មានសុពលភាពប្រើការបានយូរ។ 

S.S.M ឧស្សាហកម្ម ជាចំបងផ្ដោតទៅលើការចំណាយរបស់សហគ្រាសឯកជន ដោយការវិនិយោគទៅលើគម្រោងជាច្រើនដូចជា បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ បានឈានមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម គ្រឿងបន្លាសផ្សេងៗ ដែលមានដូចជា គ្រឿងធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ ល ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្ដល់នូវសេវាកម្ម សំរាប់រាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រង និងវិស្វករសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានមុខជំនាញខាងផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ។ រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ មានម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សំរាប់ការផលិត ផលិតផលតាមស្ដង់ដា ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមទស្សនារោងចក្រយើងខ្ញុំ ឬក៏មើលរាល់គំរូផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ssmindustry.com
CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise
ខ្សែជណ្ដើរ, ប្រអប់ព្យួរ,ធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ , Triple Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi read more 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

បង្គោលភ្លើង S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

បង្គោលភ្លើង 

បង្គោលភ្លើង

ផលិតនិងលក់បង្គោលភ្លើងដែលប្រើតាមដងផ្លូវ បង្គោលដែលប្រើកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ បង្គោលដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព។

ផលិតចេញពីរមូរដែកក្ដៅគុណភាពខ្ពស់ ធ្វើអោយបានបង្គោលភ្លើងដែលរឹងមាំ  ធន់បានយូរ មានស្តង់ដា មានការធានារ៉ាប់រងស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម2316-2549។

ឆ្លង់កាត់ទម្រង់ការជ្រលក់ស័ង្កសី ការពារច្រែះ មានសុពលភាពប្រើការបានយូរ។ 

S.S.M ឧស្សាហកម្ម ជាចំបងផ្ដោតទៅលើការចំណាយរបស់សហគ្រាសឯកជន ដោយការវិនិយោគទៅលើគម្រោងជាច្រើនដូចជា បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ បានឈានមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម គ្រឿងបន្លាសផ្សេងៗ ដែលមានដូចជា គ្រឿងធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ ល ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្ដល់នូវសេវាកម្ម សំរាប់រាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រង និងវិស្វករសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានមុខជំនាញខាងផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ។ រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ មានម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សំរាប់ការផលិត ផលិតផលតាមស្ដង់ដា ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមទស្សនារោងចក្រយើងខ្ញុំ ឬក៏មើលរាល់គំរូផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ssmindustry.com
CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise
ខ្សែជណ្ដើរ, ប្រអប់ព្យួរ,ធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ , Triple Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing website in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่นจากประเทศจีน

1620 Elite Series Automatic Diecutting & Creasing Mac, เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่นจากประเทศจีน : เอชพีเอส โปรแมชเทค บจก.

 

 

1620 Elite Series Automatic Diecutting & Creasing Mac


Extra series automatic diecutting & creasing machines are upgraded classic Eterna products, enjoying a high reputation among customers. The machines are new upgraded, same as Maxcut lead edge feeder, more accurate and positive feeding. Extra series can handle E, B,C,A and AB flute corrugated board (1~9 mm) smoother. The feeder section which is more intelligent is suitable for running materials like not only the common printed corrugated board, but also litho-laminated board.

We adopt the advanced centerline system which makes the cutting die and stripping die centered quickly. For normal cutting die, it takes only 7-8 minutes to set up. The sheet size, especially the sheet direction, is 1200 mm which can meet the demand of เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่นจากประเทศจีน make-up, improving the working efficiency.

Meeting the demands of every customer with personalized service is what we Eterna people always keep doing. You can customize the feeding accuracy and delivery section mode. 20 years of experience in designing and manufacturing machines guarantees the stability.

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


เอชพีเอส โปรแมชเทค บจก.

เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่น จากประเทศจีน, เครื่องจักรตัดกระดาษม้วนเป็นแผ่น จากฟิลิปินส์,เครื่องกรอแบ่งรูปม้วนกระดาษ จากประเทศจีน,เครื่องกรอแบ่งรูปม้วนกระดาษ จากประเทศไต้หวัน,เครื่องกรอแบ่งรูปม้วนกระดาษ จากประเทศฟิลิปินส์,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก,เครื่องปั๊มไดคัทกระดาษลูกฟูก,ตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ Eterna,ตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ Albnny,ตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ Comauto,เครื่องปะกาวกล่องกระดาษลูกฟูก,เครื่องปะกล่องอัตโนมัต,เครื่องเย็บกล่องกระดาษลูกฟูก,เครื่องผลิตกระดาษลูกฟูก,เครื่องผลิตกระดาษกล่อง
กระดาษลูกฟูก,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก ยี่ห้อ Eterna,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก ยี่ห้อ Albnny,เครื่องปั๊มกล่องกระดาษลูกฟูก ยี่ห้อ Comauto,เครื่องตัดกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุภัณฑ์,เครื่องตัดกระดาษลูกฟูกความเร็วสูง,เครื่องตัดกระดาษลูกฟูกและปั๊มรอย,หากลูกค้าสนใจ ทางบริษัทยินดีพาเยี่ยมชมเครื่องจักร ณ ประเทศจีน

 

จากประสบการณ์ กว่า 30 บริษัท Central National (Thailand) Co.,LTD

 

 (จำหน่ายกระดาษ) และบริษัท Inter Pacific Development Co.,LTD.

 

 (เครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก)

 

ก่อตั้งเมื่อ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อจำหน่ายเครื่องจักร และ ให้บริการต่างๆ

 

สนใจติดต่อ
เอชพีเอส โปรแมชเทค บจก.
770/37 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ : +662 170 7601,+662 170 7601
โทรสาร : +662 170 7602
อีเมลล์ : pchaih@gmail.com
เว็บไซต์ : HPSPromachtec.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.albint.com
เฟสบุ๊ค : https://m.facebook.com/BIORICH88


 

ซ่อมเครน

รอกขนาด 5 ตัน, ซ่อมเครน, ซ่อมรอกไฟฟ้า : เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

 

 

เครื่องรอก 3 ตัน

 

 รอกขนาด 5 ตัน


รอก เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีลักษณะเป็นล้อ โดยร้อยไว้กับเชือกหรือเคเบิล รอกถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้สะดวกขึ้น

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย

 

รับซ่อมรอกไฟฟ้าและเครนไฟฟ้าในโรงงาน จำหน่ายและ ติดตั้ง รอกไฟฟ้า เครน ลิฟท์ขนส่งสินค้า

 

บริการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และให้บริการทั่วประเทศ

 

Tel.089-963-1568 / 092-942-5596


        หจก. เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นผู้แทนจัดจำหน่าย รอก เครน จากประเทศ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เยอรมัน และ  อุปกรณ์ช่วยยกของต่างๆ  หจก. เครน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย รับซ่อมรอกไฟฟ้าทุกชนิด 089-963-1568 จำหน่าย รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้าในโรงงาน ติดตั้ง ลิฟท์ขนส่งสินค้า เครนโรงงาน รอกไฟฟ้า บริการซ่อมนอกสถานที่ รอกโซ่ รอกสลิง  เก่า ใหม่ พร้อมอะไหล่ไว้บริการ และ อุปกรณ์งาน เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า ซ่อมเครนไฟฟ้า และอุปกรณ์ยกของ ลวดสลิง โซ่ รับออกแบบ ติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อม ลิฟท์ขนส่งสินค้า เครนโรงงาน เครนสนาม มอเตอร์เกียร์ AC-DC  โดยช่างผู้ชำนาญงานและรับแก้ไขงาน เครน ไฟฟ้าที่วิ่งทางยาวที่มีอาการเสียงดัง จากช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า10ปี  รอกไฟฟ้า  เครนไฟฟ้า (เก่า)รับเซอร์วิส ทั่วประเทศ

 

 

รับตรวจสอบรับรอง และ ซ่อมบำรุง

 

ทำการตรวจซ่อมบำบุง (PM) รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้า ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และ วางแผนแก้ไขอย่างถูกต้อง

 

ออกใบ ปจ 1  โดยวิศกร ที่มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อ
เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
891 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +668 9963 1568, +669 2942 5596
โทรสาร : +662 324 3718
อีเมลล์ : craneengineering2017@gmail.com
เว็บไซต์ : craneengineering2017.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : craneengineering2017.com

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท
1.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติก เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น การกำหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย
1.2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง มีหน้าที่รวบรวม บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ำ ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอกนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น ตัวอย่างของ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเครื่องดื่มจำนวน 1 โหล , สบู่ 1 โหล เป็นต้น
1.3. บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็น บรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จำเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ สั่งทำบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น

 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสแข็ง บรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งงานเป่า PE, PP, PVC และงานฉีด
เอ็น.วาย.พี.แพ็คเกจจิ้ง บจก.


 

 

 

 

บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ขาว ใส สี ขุ่น

 

 

 


 

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกขนาดต่างๆ


 

 


ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue


 

 

 

 


บริษัท เอ็น.วาย.พี.แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
เป็นโรงงานผลิตพลาสติก โรงงานพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกราคาถูก บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสแข็ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่ครีม บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่อาหารเสริม บรรจุภัณฑ์พลาสติกสีชา บริการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก ใส่อาหาร โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เครื่องสำอาง โรงงานบรรจุภัณฑ์ใส่ขวดยาพลาสติกสีชา ขวดอาหารเสริมพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดพลาสติกขุ่น ขวดพลาสติกใส

 

 

 


สนใจติดต่อ
เอ็น.วาย.พี.แพ็คเกจจิ้ง บจก.
34/40-42 ม.3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 130-0981-5,+668 1845 7065
โทรสาร : +662 130 0980
อีเมล : cs_nyp@nyppackaging.co.th
nyp-packaging.com
nyp-packaging.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15